Stängselbygget börjar med att söka tillstånd. Ta reda på eventuella krav angående tillstånd hos byggmyndigheten i god tid eftersom handläggningen kan ta tid. Valet av stängseltyp görs utifrån användningssyftet. På de här sidorna hittar du bilder och exempel på alla våra stängsel. Stängslets läge måste planeras noggrant för att underlätta montage och underhåll i framtiden. Med god planering och projektering förminskas även kostnaderna. Vid lägesbestämning ska man bland annat ta hänsyn till mjuk mark, högspänningslinjer, underjordskablar och maskinell snöröjning på vintertid. Byggområdet ska markeras, röjas och jämnas ut. Det är viktigt med dessa förberedande arbeten för att slutresultatet skulle bli ett hållfast och jämnt stängsel. Grinden placeras på jämn yta och med tanke på eventuell trafik och belysning.

I vårt sortiment ingår bland annat:

  • stängsel och grindar i svetsat stål
  • stängsel, grindar och balkongräcken i smidesjärn
  • pansarstängsel
  • elementstängsel av tredubbel tråd
  • hjort-, ren- och viltstängsel
  • grindar och vägbommar
  • portsystem och anordningar för tillträdeskontroll
  • staketstolpar av trä
  • uthyrning av stängselelement