HJORT- OCH RENSTÄNGSEL

Viltstängselnätet har en höjd på 2 000 mm. Nätet har 17 vågräta trådar, avståndet mellan de lodräta trådarna är på 150 mm. De vågräta trådarna sitter tätare i nedre delen för att hindra även de mindre djuren att komma genom stängslet. Höjden för renstängsel är på 1 500 – 1 800 mm.

STÄNGSEL AV TREDUBBEL TRÅD

Tredubbel tråd används särskilt i stängslen runt idrottsplan, daghem och industrianläggningar, samt på sådana platser där svagare stängsel, som till exempel pansarstängslen, kan skadas av tyngden av plogsnö. Som material används uthållig svetsad ståltråd; gånggrindarna har vågrät stålbalk och starka lodräta stolpar i stål. Grindarna har dubbla lås. Elementhöjden är på 63 – 243 cm. Avståndet mellan de lodräta trådarna är på 50 mm och 200 mm på de vågräta trådarna. De lodräta trådarnas tjocklek är på 6 mm och de vågräta dubbelspunna trådarna har en tjocklek på 8 mm. Elementen finns även med smalare trådar på 6/5/6 mm. Men det finns även stängsel med kompaktare och glesare lodräta trådar. Den kompaktare versionen har ett trådavstånd på 25 mm och hos den glesare versionen är trådavståndet på 100 mm. Stängsel av tredubbel tråd finns även i ett lättare och billigare 3d alternativ, där nätelementen har profilerade kanter som ger en lättare vikt och förmånligare pris. Maskstorleken är på 50 x 200 mm och trådgrovleken på 5 mm. Stängslen finns i förzinkad eller målad version. Standardfärgerna för den målade versionen är RAL 6005 grön, 7016 mörkgrå, 7030 grå och 9010 vit.

PANSSARSTÄNGSEL

De uthålliga pansarstängslen lämpar sig vid krävande väderförhållanden och hårt användande och används t.ex. som nedfallsskydd, på industriområden och lageranläggningar. Beroende på användningssyftet finns pansarstängsel tillgängliga i 1 – 3 meters höjd. Glöm inte att i samband med stängselbygget ta reda på de eventuella byggtillstånden och tekniska kraven. Aluminiumnät är det mest förekommande materialet, men pansarstängslen finns tillgängliga även med PVC-belagd, förzinkad och värmeförzinkad ståltråd. Det förzinkade nätet lämpar sig särskilt bra för sådana förhållanden där det ställs hårda krav på det. Aluminiumnätet är rostfritt och med god väderbeständighet. Trådgrovleken i pansarstängsel är på 2,5 – 4 mm och maskstorleken är på 25 – 60 mm.

STÅLSTÄNGSEL

Användning: Stålstängsel används vanligen för krävande förhållanden, till exempel i samband med offentliga byggnader och kyrkogårdar. Stängslen tillverkas ofta utifrån beställarens egna projekt. Alla delarna i stängslet är värmeförzinkade, våtsandblästrade och pulvermålade enligt färgtonerna på RAL-färgkarta.

STÄNGSEL AV SMIDESJÄRN

Smidesjärn används bland annat som material för portar och balkongräcken. Företaget har egna modeller, men vid tillverkning kan det även tas hänsyn till kundens önskemål.

STAKETSTOLPAR

Staketstolparna av trä används bland annat för vilt- och husdjurstängsel, gårds- och trädgårdsstängsel samt bryggor. Stolparna med en diameter på 80 – 120 mm och en längd på 1 500 – 4 000 mm är cylindersvarvade och med spetsade toppar. Vid behov kan även impregnerade stolpar levereras.

BOMMAR

Vi har både automatiserade och mekaniska bommar.

RÄCKEN

I vårt produktutbud ingår även skyddsräcken, broräcken och vägräcken.