TJÄNSTER

Företaget Turva-Aidat Oy kännetecknas av stark yrkeskunskap och vi hjälper dig att hitta de rätta lösningarna från projekteringsprocessens början till slut. Vid projektering ska man bland annat ta hänsyn till användningssyfte, eventuell ansökning om byggtillstånd, material och andra bygg- och montagemoment.

Bland våra mångsidiga tjänster finns:

  • projektering
  • stängselmontage
  • uthyrning av stängsel
  • underhåll
  • körbanemarkeringar
  • montage av vägbanereflektorer
  • röjning av stängsellinjer
  • verkstadsarbeten
  • markarbeten